MISSIE EN VISIE

MISSIE

VKSO Zerkegem is een voetbalvereniging die spelers, trainers, ouders en vrijwilligers samenbrengt. Als club bieden we iedere speler een kwalitatieve opleiding, waarbij kinderen en jongeren centraal staan. Elke speler moet zijn capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen, ongeacht talent, afkomst of geslacht. We zijn sportief ambitieus, maar competitie is niet onze enige doelstelling. Wij willen een gezonde club zijn waar iedereen zich thuis voelt en respect heeft voor elkaar, waar fair-play en gezelligheid voorop staan.

VISIE

VKSO Zerkegem heeft een visie ontwikkeld die voor ons een belangrijke leidraad vormt bij onze jeugdopleiding.

Spelvreugde en enthousiasme zullen bij ons op de eerste plaats komen om elke speler individueel aan de top van zijn/haar kunnen te brengen. Hiervoor willen wij samen met onze vrijwilligers en medewerkers een kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding aanbieden die vervolgens moet leiden tot een eerste elftal dat zoveel mogelijk bestaat uit talentvolle jeugdspelers uit onze eigen jeugdopleiding.

Onder kwalitatieve- en complete jeugdopleiding- en begeleiding verstaan wij:

  • Sport- en spelvreugde in een familiale clubsfeer
  • Een jeugdopleiding op een voor iedereen zo hoog mogelijk niveau, rekening houdend met de beperkingen en kwaliteiten van elke speler
  • De vervulling van een sociale- en maatschappelijke rol door ieder kind gelijke kansen te bieden via het voetbal
  • Een zo groot mogelijke doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal
  • Een jeugdwerking met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en ervaren begeleiders
  • Een respectvolle houding tegenover elkaar en tegenover anderen om de totale plezierbeleving in een familiale clubsfeer te garanderen