ONGEVALLEN

Alle spelers zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen, zowel op training als tijdens de wedstrijden.  

Ben je als speler het slachtoffer van een voetbalongeval tijdens een wedstrijd of training zal men naargelang de ernst een dokter of een ziekenhuis raadplegen. Dit kan uiteraard ook door de ouders achteraf gedaan worden, indien de klachten pas daags nadien optreden.

 

Aangifte van het ongeval:

  • Laat het ongevallenformulier zo snel mogelijk invullen door de arts.

Dit formulier kan je bekomen in de kantine bij Marina Lievens (= gerechtelijk correspondent), je trainer/afgevaardigde of je kan dit formulier downloaden op de website van VKSO Zerkegem.

 

Zorg er vooral voor dat alle persoonlijke gegevens zijn ingevuld en dat de dokter het formulier heeft ondertekend. Laat bij de minste twijfel ook kinesitherapie voorschrijven (zo moet je achteraf niet meer teruggaan).

 

Vul zelf op de andere zijde van het formulier ‘Aangifte van ongeval’ de volgende items in:

– Naam en voornaam slachtoffer

– Geboortedatum

– Adres slachtoffer

– Functie slachtoffer

– Tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaatsgevonden:

            Datum, uur en locatie van het ongeval

            Omstandigheden van het ongeval

 

Dit formulier moet samen met een zelfklever van je zoon/dochter van het ziekenfonds/mutualiteit na het ongeval afgeleverd worden bij de gerechtelijk correspondent van VKSO Zerkegem:

Marina Lievens

Bekegemstraat 2

8490 Zerkegem of in de kantine van VKSO Zerkegem.

 

Het formulier moet ten laatste 10 dagen na het ongeval binnen zijn!

 

De club zorgt er dan voor dat dit formulier bij de verzekering terecht komt.

Daarna moet je bij je ziekenfonds/mutualiteit laten weten dat je een sportongeval hebt  opgelopen.

 

Tijdens het genezingsproces:

  • Een 10-tal dagen na het indienen van het ongeval ontvangt VKSO Zerkegem een ontvangstbewijs van de voetbalbond die hiermede bevestigt de aangifte te hebben ontvangen. De gerechtelijk correspondent bezorgt je het formulier (= ook genezingsattest) dat vereist is voor de afschrijving van het ongeval.
  • Betaal alle rekeningen van ziekenhuis, dokter, apotheker, kine, … Zijn er meer kine-beurten nodig dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de gerechtelijk correspondent dan hiervan een doktersattest VOORALEER de nieuwe reeks aanvangt.

 

U bent hersteld van het ongeval:

  • Laat de dokter het genezingsattest invullen.
  • Bezorg de gerechtelijk correspondent dit genezingsattest.

Het genezingsattest wordt opgestuurd naar de KBVB. Indien deze regeling niet gerespecteerd wordt, loop je het risico dat bij een tweede ongeval alle tegemoetkomingen geweigerd worden. De datum vermeld op het ‘Attest van genezing’ is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten.

  • Verzamel alle (betaalde) rekeningen i.v.m. geneeskundige verzorging en vraag aan je mutualiteit een ‘attest van tussenkomst’ voor de gedane onkosten. Indien kine werd verstrekt, vraag dan een gedetailleerde opgave van de behandelingen & data.
  • Maak onderstaande documenten over aan de gerechtelijk correspondent van de club. Van zodra de KBVB het verschuldigde bedrag (minus een vrijstelling van € 10.40) aan de club overmaakt, word je via e-mail verwittigd hoe je dit bedrag kan recupereren.